Prečo sa učiť po anglicky

Vedeli ste, že angličtina je najpoužívanejší jazyk v Európe a hneď po čínštine zároveň druhým najpoužívanejším jazykom na svete? Tento jazyk študuje najviac ľudí na Zemi a pri prekladaní rôznych textov sa tiež používa najčastejšie. Má bohatú slovnú zásobu a je typická svojou prispôsobivosťou, ľahko prijíma nové termíny a dokonca celé nové frázy. V súčasnosti je angličtina najdôležitejším jazykom v medzinárodnom styku, vo vede a v medzištátnej komunikácii. Nech ste kdekoľvek na svete, vždy sa v skupinke ľudí nájde človek, ktorý vám na otázku „Can you speak English?“ odpovie kladne.

Limity môjho jazyka znamenajú limity môjho sveta

Angličtina sa postupne stala zjednocujúcim jazykom sveta. Jej slovná zásoba ľahko preniká do ostatných jazykov, a tak vďaka rýchlemu pokroku sme aj do slovenčiny prevzali množstvo anglických slov. Niektoré slova sme si už sami zvykli používať v anglickej podobe – online, notebook, meeting, atď. Prepojenosť trhov vo svete narastá, a znalosť angličtiny výrazne zvyšuje šance na zamestnanie sa vo veľkých firmách.

Štúdium každého jazyka si samozrejme vyžaduje trpezlivosť a zanietenosť, možno však povedať že anglický jazyk patrí k ľahšie sa učiacim jazykom vďaka jeho variabilite. Štúdium angličtiny môže byť súčasne zábavou, nakoľko dnes si už možno vybrať z rôznych foriem výučby.

Je jedno kde na Slovensku žijete, kurzy angličtiny v Bratislave sú dnes samozrejmosťou, rovnako bežne sú dostupné aj v iných mestách a kde nie jestvuje možnosť On-line kurzu. Ak sa bavíme o spôsobe výučby, odporúčaná je napríklad Callanova metóda. Tá patrí k efektívnym a rýchlym formám výučby cudzieho jazyka, pretože je založená na neustálej interakcii medzi lektorom a učiteľom prostredníctvom otázok a odpovedí, čím sa vyučovacia hodina stáva plynulou a hravou. Štúdium angličtiny pomáha budovať sebadôveru a zručnosti v komunikácii. Dôležité je nájsť dobrú jazykovú školu, za ktorej výsledkami stoja spokojní študenti. Moderné jazykové školy ponúkajú výučbu šitú na mieru, často pracujú s malými skupinami, alebo podľa požiadaviek tiež individuálne. V jazykových školách sa kladie dôraz na neustály pokrok a dosahovanie cieľov študenta.

Merateľný progres

Ak sa vám už v angličtine podarilo dosiahnuť určitú úroveň, môže byť osožné nechať si svoje jazykové schopnosti potvrdiť, a teda získať jazykový certifikát, ktorý budete môcť v praxi zúžitkovať. Jazykový certifikát môže znamenať veľké plus na trhu práce, rovnako ako vysokoškolský diplom. Len malá časť možných zamestnávateľov testuje uchádzačov z cudzieho jazyka priamo na pohovore, a preto je vhodné svoje znalosti doložiť a zvýšiť tak svoje šance. Certifikáty sú tiež často dôležitým predpokladom pre ďalšie štúdium, alebo stáž v zahraničí.

Motiváciou ale nemusí byť len preukázanie sa certifikátom navonok, vidina jazykovej skúšky vám môže pomôcť ako osobný cieľ, ku ktorému sa chcete dopracovať. Motivácia býva tiež hlavnou témou skúšok pripravovaných špeciálne pre deti. Ich hlavným cieľom je záujem detí o cudzí jazyk, a vďaka odľahčenej hravej forme ich povzbudiť do ďalšieho zlepšovania sa. Pred prípravou na získanie certifikátu je dôležité poznať svoju úroveň, ktorú skúsený lektor jazykovej školy vie vyhodnotiť. Jazyková škola vás dokáže na takéto skúšky pripraviť, a zabezpečí vaše prihlásenie a celkovú administratívu tohto procesu.

Druhy certifikátov

Väčšina jazykových škol pravidelne otvára špecifické prípravné kurzy na najžiadanejšie typy skúšok. Je rovnako možné zamerať individuálnu výučbu s lektorom na prípravu k získaniu niektorého certifikátu. Absolvovanie prípravného kurzu samozrejme nie je podmienkou samotného úspechu pri skúške. Trendom jazykových skúšok našťastie je, aby sa čo najviac zameriavali na využitie jazyka v praxi.

FCE certifikát skúška (First Certifikate In English) je certifikát z angličtiny na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, a patrí medzi najozšírenejšiu zo všetkých skúšok Cambridge English. Počas skúšky kandidát preukazuje úroveň vedomostí anglického jazyka zo všetkých zručností, ako sú čítanie s porozumením, písaný prejav, jazyk v kontexte, počúvanie a hovorený prejav. Certifikát je uznávaný po celom svete, a často je vyžadovaný v oblasti štúdia i v praxi. Je vhodný pre všetkých uchádzačov, ktorí rozumejú po anglicky a vedia sa vyjadrovať na rôzne témy, ich komunikácia je sebavedomá a bez väčších gramatických chýb, a aj ich písomný prejav je na dobrej úrovni. Kandidáti po absolvovaní skúšky dostanú písomnú správu, ktorá obsahuje výsledok z jednotlivých častí a tiež komplexný výsledok. Nadobudnutý certifikát FCE má celoživotnú platnosť.

Druhou najrozšírenejšou  skúškou po FCE je PET (Preliminary English Test), kde v porovnaní so Spoločným európskym referenčným rámcom ide o úroveň B1. Táto skúška odzrkadľuje používanie jazyka v bežných každodenných situáciách, schopnosť čítať jednoduché knihy a časopisy a využívať angličtinu na písanie listov a emailov. Skúška sa skladá z čítania, počúvania a hovoreného prejavu. Certifikát PET je práve často uznávaný v zamestnaniach ako potvrdenie jazykovej úrovne.

Miera znalostí cudzích jazykov býva skutočne často jedným z kritérií pri výbere uchádzačov. Aj preto vzniká problém pri obsadzovaní pozícií ľuďmi strednej a staršej generácie, ktorí neovládajú angličtinu vôbec alebo veľmi málo, a prichádzajú tak o možnosť lepšej pracovnej pozície. Angličtinu využijú aj milovníci cestovania, študenti ktorí nadobúdajú nové skúsenosti v zahraničí, alebo tí ktorí radi získavajú nové zahraničné priateľstvá. Je to tiež skvelý pocit môcť si pozrieť anglicky hovorené filmy bez titulkov. Znalosť angličtiny vás skrátka osobnostne posúva.

Pridaj komentár